شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 24 اردیبهشت

گزارش وضعیت بازار بورس 24 اردیبهشت

بازار سرمایه امروز با خبر آزادسازی واردات خودرو که در تعطیلات هفته گذشته مخابره شد، با فشار عرضه در گروه خودرویی شروع شد و پس از گذشتن دقایقی از شروع معاملات این گروه با صف فروش روبرو شد ولی صنایعی همچون غذایی، زراعی و دارویی همچنان مورد توجه سرمایه گذاران بوده و اکثرا با صف های خرید کار خود را پایان دادند.

در انتهای دادوستدهای امروز شاخص کل با افزایش 13.961 واحدی ارتفاع ۱.587 میلیون واحدی را ثبت نمود که در این میان نمادهای خودرو و خساپا بیشترین تاثیر منفی و نمادهای تاپیکو و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای قابل توجه بازار امروز بیشترین ورود نقدینگی به نمادهای فزر، تاپیکو و ملت، مجموع صفوف خرید 934 میلیارد تومانی و صفوف ‌فروش 291 میلیارد تومانی ارزش معاملاتی در حدود 8 همت می توان اشاره کرد.


شنبه 24 اردیبهشت 1401 گزارش روزانه