شرکت کارگزاری ملل پویا

ریزش درآمد‌های صادراتی سیمان بجنورد

ریزش درآمد‌های صادراتی سیمان بجنورد

شرکت سیمان بجنورد در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آبان ماه سال جاری از فروش محصولات شناسایی کرد برابر با ۹۸ میلیارد تومان بود که حاصل از فروش محصولات «انواع سیمان پاکتی و انواع سیمان فله» بود. این شرکت سیمانی در ۸ ماه سپری‌شده از سال جاری توانست به درآمد تجمیعی ۸۲۷ میلیارد تومان برسد.

سیمان بجنورد میزان درآمد ماهانه‌ای که در هشتمین ماه از سال جاری به ثبت رساند حاصل از فعالیت در بازار داخلی و خارجی بوده است، بیشترین حجم درآمدزایی "سبجنو" در بخش داخل کشور با ۹۳ میلیارد تومان بود که ۹۴ درصد از درآمد ماهانه این شرکت را تشکیل می‌دهد و مابقی آن نیز متعلق به بازار خارج از کشور است.

"سبجنو" میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۳۹ میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین گفتنی است که سیمان بجنورد میزان درآمدی که در آبان ماه به دست آورد ۶ درصد کمتر از میانگین ماهانه طی ۷ ماه گذشته بود.

شرکت سیمان بجنورد در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۲ با کاهش درآمد ۱۷ درصدی نسبت به ماه گذشته روبه‌رو شد و این کاهش برابر با مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود، این شرکت سیمانی برای دومین‌ماه متوالی است که کاهش درآمد را تجربه می‌کند اما؛ لازم به ذکر است که "سبجنو" از مردادماه که رکورد درآمدزایی خود را جابه‌جا کرد روند افزایشی را را پشت سر نگذاشته است و در نمودار فوق شاهد ریز آن در ۲ ماه متوالی هستیم.

پرفروش‌ترین محصولی که "سبجنو" در آبان ماه به فروش رساند متعلق به «سیمان پاکتی تیپ ۳۲۵-۱ (داخلی)» در بازار داخلی بود که از فروش آن نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان درآمدزایی صورت گرفت، نرخ فروش این محصول ۸۱۲ هزارتومان در ازای هر تن بود که نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بود

سیمان بجنورد مقدار فروش محصولات در آبان ماه سال جاری را ۱۲۷ هزار و ۷۷۴ تن اعلام کرد، طی ۸ ماه گذشته از ابتدای سال مالی این شرکت سیمانی به مقدار فروش یک میلیون و ۱۷ تن رسید، مقدار فروش ماهانه سیمان بجنورد کاهش ۱۳ درصدی را نسبت به فروش ماه گذشته تجربه کرد.

در بازار داخلی نزدیک به ۴۲ هزارتن از محصول «سیمان پاکتی تیپ ۳۲۵-۱ (داخلی)» توسط سیمان بجنورد به فروش رسید، در بازار صادراتی نیز محصول سیمان پاکتی در سبد فروش قرار داشت و در این دوره نزدیک به ۴ هزارتن از این محصول فروخته شد. گفتنی است که در این بخش از درآمدزایی سبجنو با کاهش درآمد ۸۸ درصد همراه است.

یکشنبه 5 آذر 1402 بررسی اجمالی