شرکت کارگزاری ملل پویا

"شگویا" عالی‌تر از همیشه!

"شگویا" عالی‌تر از همیشه!

مقدار فروشی که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در هفتمین ماه از سال جاری به سهام‌داران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی بود، این شرکت پتروشیمی مقدار فروش محصولات خود را ۶۱ هزار و ۱۲ تن در سامانه کدال به ثبت رساند. این شرکت در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۲۰ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۲ درصدی همراه بود.

همچنین مقدار فروش تجمیعی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تا پایان مهرماه سال جاری ۳۸۷ هزار و ۱۹۹ تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمی افزایش داشته است؛ "شگویا" از فروش محصولات در این بازه زمانی ۱۷ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان درآمدزایی را به همراه داشت.

"شگویا" در مهرماه ۱۰۵ هزار و ۶۲۳ تن محصول تولید کرد که موفق به فروش ۶۱ هزار و ۱۲ تن از محصولات تولیدی خود شد. مقدار فروش این شرکت نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

نرخ فروش محصول «گرید بطری» در مهرماه نزدیک به ۴۷ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان در ازای هر تن بود، نرخ فروش این محصول که عنوان درآمدزاترین محصول "شگویا" را دارد با افزایش نرخ نسبت به ماه گذشته همراه بود. دیگر محصولاتی که "شگویا" در مهرماه به فروش رساند عبارت‌اند از «گرید الیاف»، «نخ POY» و «اسید ترفتالیک خالص» که همه‌ی این محصولات با افزایش نرخ نسبت به ماه گذشته همراه بودند.