شرکت کارگزاری ملل پویا

ثبات در "فارس"

ثبات در "فارس"

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با سرمایه ثبت شده ۴۸ هزار و ۹۵۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۵۷۵ همتی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری خود را در سامانه کدال منتشر کرد؛ سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در مردادماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "فارس" در این دوره ماهانه برابر با ۳۳ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند. میزان سرمایه‌گذاری "فارس" در شرکت‌های خارج از بورس برابر با ۲۵ هزار و ۴۸۵ و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان بود. عمده سرمایه‌گذاری "فارس" در مردادماه مربوط به بخش‌های مواد و محصولات شیمیایی و واسطه‌گری‌های مالی و پولی بوده است.

صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۲ (سال مالی منتهی به خردادماه ۱۴۰۳) در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۲۷۹ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۳ هزار و ۳۴۴ درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار پرتفوی بورسی "فارس" در این دوره یک‌ماهه از مبلغ ۲۸۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان به مبلغ ۲۷۹ هزار ۸۱۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته کاهش را به دنبال داشت. همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۴ درصد رشد را به خود دیده است.

سه شنبه 28 شهریور 1402 بازار و محصولات پتروشیمی