شرکت کارگزاری ملل پویا

افزایش ۱۵ درصدی درآمد ماهانه "ذوب"

افزایش ۱۵ درصدی درآمد ماهانه "ذوب"

شرکت ذوب‌آهن اصفهان با سرمایه ثبت شده ۷ هزار و ۷۸ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۲۵ هزار و ۵۴۰ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری نشان داد که همچنان روند روبه‌جلوی خود را حفظ کرده است.

میزان درآمدی که شرکت ذوب‌آهن اصفهان در پنجمین ماه از سال جاری به سهام‌داران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی و خارجی بود، این شرکت ذوبی از فروش محصولات خود به درآمد ۴ هزار و ۹۹۶ میلیاردتومانی دست پیدا کرد. این شرکت در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۱۵ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۵۱ درصدی همراه بود، همچنین "ذوب" میزان درآمد تجمیعی که در این دوره ۵ ماهه از خود بر جای گذاشت با رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بود.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه‌ای که شرکت ذوب‌آهن اصفهان از مردادماه خود منتشر کرد بیانگر آن بود که بیشترین تقاضای مشتریان در بازار داخل برای «تیرآهن» بود که از فروش این محصول، به درآمدزایی یک هزار و ۹۶۷ میلیاردتومانی دست‌یافت و بیشترین تقاضای مشتریان در بازار خارج از کشور برای «شمش کالایی» بود که از فروش این محصول به درآمدزایی یک هزار و ۳۹۳ میلیاردتومانی دست‌یافت. "ذوب" نرخ فروش «تیرآهن» را در بازار داخل برابر با ۲۴ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان و در بازار خارج برابر با ۲۲ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان به‌ازای هر تن اعلام کرد و همچنین " نرخ فروش «شمش کالایی» را در بازار داخل برابر با ۲۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان و در بازار خارج برابر با ۲۰ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان به‌ازای هر تن اعلام کرد.

دوشنبه 27 شهریور 1402 محصولات فلزی