شرکت کارگزاری ملل پویا

نوسان در بازار جهانی فولاد

نوسان در بازار جهانی فولاد

به گزارش بورس نیوز، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین متوسط قیمت خلوص ۶۲ درصد پس از نوساناتی در طول هفته از حدود ۱۰۹ دلار یک هفته قبل به نزدیکی ۱۱۷ دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید. بازار منتظر بهبود فعالیت بخش ساخت و ساز طبق روال هر سال در ماه‌های آینده است از این رو قیمت به اوج ۴ هفته اخیر رسیده است.

هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه، قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ در ثبات نسبی بود و ۳۷۴.۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن ۵ دلار افت داشت و ۳۴۴ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۳۸۶ دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند.

هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه روندی صعودی داشت و از حدود ۴۵۳ دلار به ۴۶۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.

در بازار داخلی چین قیمت بیلت با ۳ دلار رشد به ۴۸۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز ۳ دلار بالا رفت و ۴۷۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۱۵ دلار رشد هفتگی داشت و به ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۴ دلار افت داشت و ۵۳۴ دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد در بورس شانگ‌های نیز در ۵۰۶ دلار هر تن ثبات نسبی داشت.

میلگرد صادراتی ترکیه ۵ دلار بالا رفت و ۵۷۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد ۱۵ دلار ارزان‌تر شده و ۸۸۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در ۵۷۵ یورو هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند.

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه با ۵ دلار بهبود به ۵۶۵ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۵۳ تا ۵۷۱ دلار به ۵۴۶ تا ۵۶۶ دلار هر تن فوب کاهش داشت. همچنین در بورس شانگ‌های قیمت قرارداد ورق گرم تحویل اکتبر ۱ دلار بالا رفته ۵۳۷ دلار هر تن ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۳۰ یورو رشد داشت و ۶۶۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۳۰ دلار ارزان‌تر شده و ۷۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

دوشنبه 6 شهریور 1402 محصولات فلزی