شرکت کارگزاری ملل پویا

"شاروم" در مسیر افزایش سرمایه قرار گرفت

"شاروم" در مسیر افزایش سرمایه قرار گرفت

به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی ارومیه از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه شد.

سه شنبه 31 مرداد 1402 بازار و محصولات پتروشیمی