شرکت کارگزاری ملل پویا

"نوری" و افزایش ۱۰۱ درصدی در یک ماه

"نوری" و افزایش ۱۰۱ درصدی در یک ماه

شرکت پتروشیمی نوری با سرمایه ثبت شده ۹۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری نشان داد که یک از بهترین ماه‌های خود را سپری کرده است.

میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی نوری در چهارمین ماه از سال جاری به سهام‌داران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی و خارجی بود، این شرکت پتروشیمی از فروش محصولات خود به درآمد ۱۱ هزار و ۲۰۱ میلیاردتومانی دست پیدا کرد. این شرکت در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۱۰۱ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۳۷ درصدی همراه بود، همچنین این پتروشیمی میزان درآمد تجمیعی که در این دوره ۴ ماهه از خود بر جای گذاشت با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بود.

" نوری" در تیرماه ۴۲۳ هزار و ۱۹۶ تن محصول تولید کرد که موفق به فروش ۵۲۹ هزار و ۶۹۵ تن از محصولات تولیدی خود شد. مقدار فروش این شرکت نسبت به ماه گذشته ۹۳ درصد افزایش پیدا کرد.

بیشترین درآمدزایی که شرکت پتروشیمی نوری از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه شناسایی کرد مربوط به «برش سنگین صادراتی» با ۴ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بود درآمدی که "نوری" از فروش این محصول در تیرماه به دست آورد برابر با ۳۷ درصد از درآمد ماهانه بود. پس از «برش سنگین صادراتی» بیشترین درآمدزایی را برای پتروشیمی نوری محصول «نفتای سبک صادراتی» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با یک هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان بود. بیشترین نرخ فروش را در بین محصولات پتروشیمی نوری محصول «ارتوزایلین» با مبلغی بالغ‌بر ۳۸ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داده است.

سه شنبه 24 مرداد 1402 بازار و محصولات پتروشیمی