شرکت کارگزاری ملل پویا

"شکبیر" ماه‌به‌ماه کاهش می‌یابد

"شکبیر" ماه‌به‌ماه کاهش می‌یابد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در تیرماه سال جاری منتشر کرد، میزان سرمایة خود را در ۴ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون برابر با ۳۶۰ میلیارد تومان به ثبت رساند.

" شکبیر " میزان درآمدی که از فروش محصولات خود در بازار داخل و خارج از کشور به دست آورد برابر با مبلغ یک هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان بود و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت پتروشیمی در ۴ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون ۸ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان اعلام‌شده است.

درآمد ماهانه پتروشیمی امیرکبیر در تیرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش را به دنبال داشت و در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۱ نیز ۳۴ درصد ریزش را در این دوره از خود بر جای گذاشت، همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرد. از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با کاهش روبه‌رو بوده است.

پتروشیمی امیرکبیر در تیرماه یک هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به ماه گذشته که توانسته بود ۲ هزار و ۳۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند، ۱۱ درصد کاهش داشته است و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۸ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"شکبیر" میزان درآمدی که در تیرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار داخل کشور با یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۷۲ درصد از درآمد ماهانه بود.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در چهارمین ماه سال به میانگین درآمدی ۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان رسید، همچنین گفتنی است که میزان درآمد به‌دست‌آمده در تیرماه ۱۴ درصد پایین‌تر از میانگین درآمدی در ۴ ماه گذشته بود.

پتروشیمی امیرکبیر در تیرماه از فروش محصولات تولیدی خود کسب درآمد کرد، اکنون در چهارمین ماه از سال جاری بیشترین میزان درآمدی که به دست آورد مربوط به «پلی‌اتیلن سبک خطی» با ۵۷۷ میلیارد تومان بود.

«پلی‌اتیلن سبک صادراتی» نیز با درآمدزایی ۴۱۴ میلیاردتومانی در جایگاه بعدی قرار گرفت، در تیرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «پلی‌اتیلن سنگین صادراتی» با ۳۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان درازای هر تن تعلق گرفت.

همان‌طور که گفته شد "شکبیر" بیشترین درآمدزایی را از فروش محصولات در بازار داخل کشور داشت و از ابتدای سال مالی تاکنون که ۴ ماه از آن می‌گذرد بیش از ۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان درآمدزایی از فروش این محصولات داشته است.

پتروشیمی امیرکبیر در تیرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۶۷ هزار و ۴۵۴ تن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۲۸۳ هزار و ۴۸۵ تن گزارش کرد، مقدار فروش محصولات " شکبیر " در تیرماه نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش پیدا کرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در تیرماه با کاهش درآمد صادراتی بیش از ۱۸ درصدی مواجه شد.

فروش صادراتی " شکبیر " در تیرماه به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این شرکت است.

دوشنبه 16 مرداد 1402 بازار و محصولات پتروشیمی