شرکت کارگزاری ملل پویا

پیشنهاد افزایش سرمایه به "اوپال" از سود انباشته

پیشنهاد افزایش سرمایه به "اوپال" از سود انباشته

به گزارش بورس نیوز، شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها که به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 اخبار