شرکت کارگزاری ملل پویا

بازار پول و سرمایه

بازار پول و سرمایه

مسعود بیرمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر روی بازار سرمایه اظهار کرد: نرخ سود بانکی به عنوان نرخ بازدهی تقریبا کم ریسک و بدون ریسک تلقی می‌شود. هرچقدر این نرخ بالاتر رود طبیعتا نقدینگی بیشتری سمت بانک‌ها و صندوق‌های بادرآمد ثابت معطوف خواهد شد.

وی افزود: در حالی که وقتی این نرخ پایین‌تر بیاید، نقدینگی به سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه هدایت می‌شود. به هر حال افراد منابعی را در اختیار دارند و به دنبال کسب بازدهی هستند. این افراد به دنبال این هستند که بازدهی موردنظر خود را در چه جایی می‌توانند کسب کنند. بازدهی درجا‌هایی مثل بانک‌ها که کم ریسک‌تر باشد خود را در قالب نرخ سود نشان می‌دهد و منابع به آن سمت هدایت می‌شود. اما این فقط یکی از ابزار‌های سیاست پولی نیست. سیاست پولی ابزار‌های مختلفی دارد که می‌تواند در کانال‌های مختلفی بر بازار سرمایه اثر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال وقتی سیاست‌های انبساطی پولی را به کار می‌گیریم و عرضه پول را زیاد می‌کنیم به تبع آن در جامعه تورم خواهیم داشت. حال ممکن است این تورم با تاخیر بروز پیدا کند. مثالا در کوتاه مدت یا با وقفه بیشتر خود را نشان دهد.

بیرمی خاطرنشان کرد: تورم به وجود آمده از چند جهت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی بخشی از نقدینگی ایجاد شده به سمت بازار سرمایه می‌آید و از طرف دیگر بر حیات و فضای کسب و کار شرکت‌ها را تاثیرگذار خواهد بود. تعدادی از شرکت‌ها برنده تورم هستند. تعدادی دیگر تورم خنثی و تعدادی بازنده تورم هستند. از این کانال هم آثار سیاست‌های پولی روی بازار سرمایه و شرکت‌ها نمایان است.

وی توضیح داد: همچنین سیاست‌های اعتباری که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند بعضا بخش‌های خاصی از اقتصاد را هدف می‌گیرد و شرکت‌هایی که در بازار سرمایه کسب و کار آن‌ها تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، از این کانال‌ها متاثر می‌شوند.

بیرمی در این باره بیان کرد: جای دیگر که بانک مرکزی بر فضای بازار سرمایه و کسب و کار کشور تاثیر می‌گذارد، سیاست‌های نرخ ارز است. سیاست‌های نرخ ارز روی بعضی از شرکت‌ها آثار مثبت، بعضی آثار منفی و بعضی نیز آثار چندانی نخواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت که بازار پول و بازار سرمایه که دو بازار جدا هستند، اما بسیار همبستگی نزدیکی به هم دارند. این همبستگی در دو بخش تاثیرگذار است؛ یکی بخش سیاست گذاری بازار سرمایه و دیگری سیاستگذاری بازار پول و اعتبار که بانک مرکزی است. این دو باید در سیاست گذاری‌های خود یکدیگر را موردنظر قرار دهند. دو بازار هستند که سیاست هایشان روی یکدیگر اثر می‌گذارد. می‌توان گفت که شوک‌های پولی به بخش بازار سرمایه منتقل می‌شود و از طرف دیگر شوک‌های بازار‌های مالی به بازار سرمایه تسری پیدا می‌کند. ارتباط و همبستگی شدید این دو بازار گا‌ها می‌تواند در بعضی از سیاست‌ها مرز مشخصی نداشته باشد.

کارشناس اقتصادی در پایان گفت: هر دو بازار ارتباط مستقیم با هم دارند. اساسا هر تصمیم پولی که در کشور گرفته می‌شود آثار آن روی بازار سرمایه نشان داده می‌شود.

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 اخبار