شرکت کارگزاری ملل پویا

ثبات درآمدزایی در "رتاپ"

ثبات درآمدزایی در "رتاپ"

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی خود را از بخش‌های «کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری، درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه و اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب» شناسایی کرد، "رتاپ" میزان درآمدی که از فروش و ارائه خدمات در این دوره به دست آورد بالغ‌بر ۳۲۶ میلیارد تومان بود.

"رتاپ" با سرمایه ثبت شده ۹۰۰ میلیارد تومان در عملکرد یک‌ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

"رتاپ" در اولین ماه از سال ۱۴۰۲ درآمد ماهانه‌ای که از ارائه خدمات و فروش در کارنامه مالی خود به اطلاع سهام‌داران رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۸ درصدی را مشاهده کرد و در مقایسه با ماه گذشته نیز کاهش ۶ درصدی درآمد عملیاتی را تجربه کرد.

این شرکت در فروردین‌ماه سال جاری ۹ درصد افزایش درآمد نسبت به میانگین ۱۲ ماه سال مالی گذشته را تجربه کرد.

متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده " تاپکیش " در ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰۱ میلیارد تومان بوده، درحالی‌که درآمد شناسایی شده در این دوره یک‌ماهه، ۹ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده در ۱۲ ماه گذشته بوده است.

بیشترین درآمدزایی که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند مربوط به «درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه» با ۲۲۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش ۱۵ میلیاردتومانی بود، میزان درآمد حاصل‌شده از این بخش در فروردین‌ماه دربرگیرندة ۷۰ درصد از درآمد ماهانه "رتاپ" بود.

مابقی درآمد‌هایی که "رتاپ" از بخش‌های «کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری و اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب» شناسایی کرد به ترتیب برابر با یک و ۹۹ میلیارد تومان بود.

سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 اخبار