شرکت کارگزاری ملل پویا

" شفارا " در کف

" شفارا " در کف

شرکت پتروشیمی فارابی در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آذرماه سال جاری منتشر کرد، میزان درآمدی که از فروش محصولات خود در بازار داخل و خارج از کشور به دست آورد برابر با مبلغ ۳۸ میلیارد تومان بود و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت پتروشیمی در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام‌شده است.

میزان سرمایه‌ای که " شفارا " در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با ۲۶۳ میلیارد تومان بود.

درآمد ماهانه پتروشیمی فارابی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۶۳ درصد کاهش را به دنبال داشت و در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۰ نیز ۴۲ درصد ریزش را در این دوره از خود بر جای گذاشت، همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۱ درصد افزایش را تجربه کرد. " شفارا " در آذرماه رکورد منفی درآمد زایی را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرد.

پتروشیمی فارابی در آذرماه ۳۸ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به ماه گذشته که توانسته بود ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند، ۶۳ درصد کاهش داشته است و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۷۰۰ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"شفارا" میزان درآمدی که در آذرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۲۸ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۷۴ درصد از درآمد ماهانه بود.

شرکت پتروشیمی فارابی در نهمین ماه سال به میانگین درآمدی ۸۳ میلیارد تومان رسید، همچنین گفتنی است که میزان درآمد به‌دست‌آمده در آذرماه ۵۴ درصد پایین‌تر از میانگین درآمدی در ۸ ماه گذشته بود.

شرکت پتروشیمی فارابی در آذرماه از فروش محصولات و ارائه خدمات، کسب درآمد کرد، اکنون در نهمین ماه از سال جاری بیشترین میزان درآمدی که به دست آورد مربوط به «انیدرید فتالیک PAF» با ۱۷ میلیارد تومان بود.

«دی اکتیل فتالات DOP» نیز با درآمدزایی ۱۱ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار گرفت، در آذرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «دی اکتیل فتالات DOP» با ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان درازای هر تن تعلق گرفت.

همچنین دیگر محل درآمدزایی این شرکت درآمد حاصل از اجاره مخزن بود که ۱۶ درصد از خدمات منجر به درآمدزایی در آذرماه را به خود اختصاص داد.

همان‌طور که گفته شد "شفارا" بیشترین درآمدزایی را از فروش محصولات در بازار داخل کشور داشت و از ابتدای سال مالی تاکنون که ۹ ماه از آن می‌گذرد بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان درآمدزایی از فروش این محصولات داشته است.

پتروشیمی فارابی در آذرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۸۵۲ تن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۱۷ هزار و ۳۱۴ تن گزارش کرد، مقدار فروش محصولات " شفارا " در آذرماه نسبت به ماه گذشته ۶۹ درصد کاهش پیدا کرد.

شرکت پتروشیمی فارابی در آذرماه با کاهش درآمد صادراتی بیش از ۸۰ درصدی مواجه شد که برگرفته از کاهش ۸۴ درصدی فروش صادراتی این شرکت بود. فروش صادراتی " شکبیر " در آذرماه به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این شرکت است.