شرکت کارگزاری ملل پویا

" شکبیر " به کف فروش صادراتی رسید؟

" شکبیر " به کف فروش صادراتی رسید؟

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آذرماه سال جاری منتشر کرد، میزان درآمدی که از فروش محصولات خود در بازار داخل و خارج از کشور به دست آورد برابر با مبلغ ۲ هزار و ۸۷ میلیارد تومان بود و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت پتروشیمی در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون ۲۱ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان اعلام‌شده است.

میزان سرمایه‌ای که " شکبیر " در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با ۳۶۰ میلیارد تومان بود.

درآمد ماهانه پتروشیمی امیرکبیر در آذرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد کاهش را به دنبال داشت و در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۰ نیز ۹ درصد ریزش را در این دوره از خود بر جای گذاشت، همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۷ درصد کاهش را تجربه کرد. از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با کاهش روبه‌رو بود.

پتروشیمی امیرکبیر در آذرماه ۲ هزار و ۸۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به ماه گذشته که توانسته بود ۲ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند، ۱۱ درصد کاهش داشته است و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۲۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"شکبیر" میزان درآمدی که در آذرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار داخل کشور با یک هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۷۶ درصد از درآمد ماهانه بود.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نهمین ماه سال به میانگین درآمدی ۲ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسید، همچنین گفتنی است که میزان درآمد به‌دست‌آمده در آذرماه ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین درآمدی در ۸ ماه گذشته بود.

پتروشیمی امیرکبیر در آذرماه از فروش محصولات و ارائه خدمات، کسب درآمد کرد، اکنون در نهمین ماه از سال جاری بیشترین میزان درآمدی که به دست آورد مربوط به «پلی‌اتیلن سبک خطی» با ۴۶۴ میلیارد تومان بود.

«پلی‌اتیلن سبک صادراتی» نیز با درآمدزایی ۴۳۲ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار گرفت، در آذرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «پلی‌اتیلن سنگین صادراتی» با ۳۲ میلیون و ۷۴۹ هزارتومان درازای هر تن تعلق گرفت.

همان‌طور که گفته شد "شکبیر" بیشترین درآمدزایی را از فروش محصولات در بازار داخل کشور داشت و از ابتدای سال مالی تاکنون که ۹ ماه از آن می‌گذرد بیش از ۱۲ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان درآمدزایی از فروش این محصولات داشته است.

پتروشیمی امیرکبیر در آذرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۸۳ هزار و ۴۳۶ تن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۸۱۴ هزار و ۶۷۳ تن گزارش کرد، مقدار فروش محصولات " شکبیر " در آذرماه نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش پیدا کرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در آذرماه با کاهش درآمد صادراتی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شد.

فروش صادراتی " شکبیر " در آذرماه به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این شرکت است.