شرکت کارگزاری ملل پویا

مقصد اول پلی اتیلن‌ها صادرات است

مقصد اول پلی اتیلن‌ها صادرات است

شرکت پلیمر آریا ساسول در نهمین ماه سپری‌شده از سال جاری (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) مقدار فروش محصولات خود را ۷۷ هزار و ۱۶۶ تن در سامانه کدال به ثبت رساند، مقدار فروش تجمیعی شرکت پلیمر آریا ساسول تا پایان آذر ماه سال جاری ۸۱۳ هزار و ۲۲۲ تن بود، "آریا" از فروش محصولات در این بازه زمانی ۲۰ هزار و ۳۲ میلیارد تومان درآمدزایی را به همراه داشت.

میزان فروش و درآمدی که شرکت پلیمر آریا ساسول در نهمین ماه از سال جاری به سهامداران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی و صادراتی بود. میزان سرمایه به ثبت رسیده پلیمر آریا ساسول در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با یک هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بود.

میزان درآمدی که پلیمر آریا ساسول در آذرماه از فروش ۷۷ هزار تن محصول خود به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است، "آریا" در ۹ ماه گذشته به میانگین مقدار فروش ۹۲ هزار تن در هر ماه رسید.

مقدار فروش ماهانه "آریا" در آذر ماه سال گذشته ۹۴ هزار تن به ثبت رسید و در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷ هزار تنی را تجربه کرد، اما در و در مقایسه با آبان ماه ۱۴۰۱ نیز این شرکت پلیمری افزایش فروش ۴ درصدی را به خود دید.

باتوجه به نمودار فوق بیش از ۲ برابر فروش محصولات این شرکت در بازار خارج از کشور بود که افزایش درآمد ۱۴ درصدی نسبت به ماه گذشته را برای این شرکت پتروشیمی رقم زد. همچنین درآمد به دست آمده از بازار صادراتی برای این شرکت در آذرماه برابر با یک هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان استه که رشد ۶۸ درصدی را نسبت به ماه گذشته به ارمغان آورده است.

"آریا" در آذر ماه سال جاری از فروش محصولات «اتیلن داخلی، پلی اتیلن سبک داخلی، پلی اتیلن متوسط و سنگین داخلی، سی تری پلاس داخلی، اتیلن صادراتی، پلی اتیلن سبک صادراتی و پلی اتیلن متوسط و سنگین صادراتی درآمدزایی انجام داد»، مجموع مقدار فروش "آریا" در این دوره ماهانه بالغ‌بر ۷۷ هزارتن بود و از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه نیز ۸۱۳ هزارتن از محصولات خود را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند.

پلیمر آریا ساسول از ابتدای سال مالی تاکنون نزدیک به ۴۸۳ هزار تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش رساند، محصولاتی که در این بازار مورد استقبال متقاضیان واقع شد مربوط پلی اتیلن سبک صادراتی و پلی اتیلن متوسط و سنگین صادراتی بود. پرفروش‌ترین محصول پلیمر آریا ساسول در آذرماه سال جاری متعلق به پلی اتیلن سبک صادراتی با ۲۲ هزارتن بود و دیگر محصولی که پس از پلی اتیلن سبک صادراتی بیشترین مقدار فروش را از آن خود کرد مربوط به پلی اتیلن متوسط و سنگین صادراتی با ۱۷ هزارتن بود، محصول پلی اتیلن سبک صادراتی که عنوان پرفروش‌ترین محصول " آریا" را در اختیار داشت ۲۹ درصد از فروش ماهانه را به نام خود زد. میزان درآمد حاصل از این محصول برابر با ۶۱۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با آبان ماه رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرد و همچنین نرخ فروش این محصول در نهمین ماه سال جاری برابر با ۲۸ میلیون تومان به ازای هر تن اعلام کرد.

شرکت پلیمر آریا ساسول در آذرماه سال جاری از فروش دیگر محصولاتی همچون اتیلن داخلی، پلی اتیلن سبک داخلی، پلی اتیلن متوسط و سنگین داخلی، سی تری پلاس داخلی و اتیلن صادراتی کسب درآمد کرد، در بازار داخل بیشترین محصول فروخته شده مربوط به پلی اتیلن سبک است که توانست ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.