شرکت کارگزاری ملل پویا

پتروشیمی زاگرس در سراشیبی نزول

پتروشیمی زاگرس در سراشیبی نزول

شرکت پتروشیمی زاگرس در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آذرماه سال جاری منتشر کرد، میزان درآمدی که از فروش محصولات خود در بازار داخل و خارج از کشور به دست آورد برابر با مبلغ یک هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان بود و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت حفاری در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۷ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان اعلام‌شده است.

میزان سرمایه‌ای که زاگرس در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با ۲۴۰ میلیارد تومان بود همچنین بازار هدف شرکت پتروشیمی زاگرس مربوط به خارج از کشور است و محصولی که در این بازار به فروش می‌رساند متعلق به متانول است، این درحالی است که این شرکت برای چهارمین ماه متوالی فروش صادراتی اش با کاهش همراه بوده است. این شرکت در با نزول همراه شده است.

درآمد ماهانه پتروشیمی زاگرس در آذرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۱۹ درصد کاهش را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳ درصد ریزش را در این دوره از خود بر جای گذاشت، از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با رشد اندکی روبه‌رو بود.

پتروشیمی زاگرس در آذرماه یک هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به ماه گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۱۷ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"زاگرس" میزان درآمدی که در آذرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار خارج از کشور با یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۹۰ درصد از درآمد ماهانه بود، همچنین گفتنی است که میزان درآمد به دست آمده در آذرماه ۳۵ درصد پایین‌تر از میانگین درآمدی در ۸ ماه گذشته بود.

پتروشیمی زاگرس در آذرماه از فروش محصولات متانول (داخلی و صادراتی) و بخار کسب درآمد کرد، اکنون در نهمین ماه از سال جاری بیشترین میزان درآمدی که "زاگرس" به دست آورد مربوط به «متانول (صادراتی)» با یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بود.

«متانول (داخلی)» نیز با درآمدزایی ۱۱۳ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرارگرفت، در مهرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «متانول (صادراتی)» با ۸ میلیون و ۵۹۳ هزارتومان در ازای هر تن تعلق گرفت.

همان‌طور که گفته شد "زاگرس" بیشترین درآمدزایی را از فروش محصولات در بازار خارج از کشور داشت و از ابتدای سال مالی تاکنون که ۹ ماه از آن می‌گذرد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از فروش این محصول داشته است.

پتروشیمی زاگرس در آذرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۲۲۵ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۲ میلیون و ۸۳۶ هزارتن گزارش کرد، مقدار فروش محصولات زاگرس در آذرماه نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.