شرکت کارگزاری ملل پویا

گام رو به عقب ویتانا

گام رو به عقب ویتانا

شرکت ویتانا در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمدی که در این دوره از فروش محصولات خود شناسایی کرد برابر با ۱۲۱ میلیارد تومان بود، "غویتا" میزان درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه در سامانه کدال به اطلاع سهامداران رساند بالغ‌بر ۹۵۰ میلیارد تومان بود.

"غویتا" در مهرماه میزان درآمدی که از فروش محصولات به دست آورد مربوط به فعالیت آن در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین میزان درآمدزایی صورت گرفته متعلق به بازار داخل کشور بود که ۹۳ درصد از درآمد ماهانه را در برگرفته بود، همچنین میزان درآمدی که از فروش محصولات در بازار خارج از کشور شناسایی کرد برابر با ۱۲ میلیارد تومان بود.

میزان درآمدی که "غویتا" در مهرماه (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) از فروش محصولات تولیدی خود شناسایی کرد نسبت به شهریورماه با کاهش ۱۴ درصدی همراه بود، همچنین درآمدزایی این بیسکوئیت ساز در مهرماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش را به دنبال داشت، درآمد تجمیعی که توسط ویتانا به ثبت رسید نسبت به سال مالی گذشته ۹۴ درصد افزایش پیدا کرد.

بیشترین درآمدزایی ویتانا در نهمین ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی متعلق به انواع بیسکوئیت در بازار داخل کشور با مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان بود، این محصول در مهرماه در ازای هر تن ۸۳ میلیون تومان به فروش رسید که در مقایسه با ماه گذشته با رشد یک‌درصدی نرخ همراه بود.

لازم به ذکر است که انواع بیسکوئیت در بازار خارجی نیز با نرخ ۵۶ میلیون تومان در ازای هر تن به فروش رسید که در مقایسه با شهریورماه رشد ۴ درصدی را به دنبال داشت.

شرکت ویتانا در مهرماه مقدار فروش محصولات خود را برابر با یک هزار و ۵۷۸ تن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مقدار فروش تجمیعی خود را ۱۵ هزار و ۹۰۹ تن به ثبت رساند، مقدار فروش ماهانه این بیسکوئیت ساز نسبت به شهریورماه ریزش ۱۶ درصدی را تجربه کرد.

چهارشنبه 2 آذر 1401 اخبار