شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش ۱۷ درصدی درآمد ماهانه "پکرمان"

کاهش ۱۷ درصدی درآمد ماهانه "پکرمان"

گروه صنعتی بارز در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات تایر بایاس، تایر رادیال، تیوب و نوار در این دوره به میزان درآمد عملیاتی ۵۱۶ میلیارد تومان دست‌یافت، "پکرمان" میزان درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا پایان هفتمین ماه از سال مالی به ثبت رساند مبلغی برابر با ۳ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان بود.

"پکرمان" میزان درآمدی که در مهرماه از فروش محصولات در سامانه کدال به اطلاع سهامداران رساند مربوط به حضور آن شرکت در بازار داخل و خارج از کشور بود، بخش عمده‌ای از درآمدزایی صورت گرفته در مهرماه مربوط به بازار داخلی بود و به‌بیان‌دیگر ۹۸ درصد از درآمد مهرماه در این بازار به دست آمد.

میزان سرمایه گروه صنعتی بارز تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ مبلغی برابر با ۲۵۲ میلیارد تومان به ثبت رسید، همچنین لازم به ذکر است که میزان درآمد شناسایی‌شده توسط این شرکت در مهرماه نسبت به میانگین درآمدی در ۶ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی ۶ درصد کاهش پیدا کرد.

میزان درآمدی که پکرمان از فروش محصولات در گزارش مهرماه از خود بر جای گذاشت، در مقایسه با ماه گذشته شاهد ۱۷ درصد کاهش درآمد بود، همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز این شرکت افزایش درآمد ۳۳ درصدی (معادل ۱۲۷ میلیارد تومان) درآمد‌ها را تجربه کرد، درآمد تجمیعی که "پکرمان" تا پایان مهرماه به ثبت رساند با افزایش ۳۳ درصدی همراه بود.

پکرمان بیشترین درآمدزایی که در مهرماه سال جاری از خود بر جای گذاشت متعلق به تایر رادیال با مبلغ ۲۹۵ میلیارد تومان در بازار داخل کشور بود، این محصول در مهرماه با نرخ ۷۹ میلیون تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت.

مقدار فروش ماهانه پکرمان در این دوره ۶ هزار و ۴۶۱ تن اعلام شد و در ۷ ماه گذشته از ابتدای سال مالی نیز توانست ۵۲ هزار و ۹۸۵ تن از محصولات خود را به فروش رساند، مقدار فروش ماهانه این شرکت نسبت به شهریورماه ۲۳ درصد اُفت را به دنبال داشت و همچنین مقدار فروش این تایرساز در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافت.

مقدار تولید محصول گروه صنعتی بارز در دوره ماهانه منتهی به دی‌ماه بالغ‌بر ۶ هزار و ۶۶۰ تن بود که بیشترین مقدار تولید در این دوره مربوط به «تایر رادیال» بود، مقدار تولید "پکرمان" در این دوره ماهانه ۲۲ درصد کاهش را نسبت به شهریورماه به همراه داشت.

دوشنبه 30 آبان 1401 اخبار