شرکت کارگزاری ملل پویا

درآمد "زنگان" ۲۱ درصد پایین‌تر از میانگین

درآمد "زنگان" ۲۱ درصد پایین‌تر از میانگین

شرکت صنعت روی زنگان در گزارش فعالیت ماهانه مهرماه ، درآمد ماهانه‌ای که از فروش محصولات شناسایی کرد مبلغی برابر با ۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بود و همچنین در ۷ ماه گذشته از ابتدای سال مالی نیز به درآمد تجمیعی ۴۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومانی دست یافت.

با ثبت درآمد مهرماه ، میانگین درآمد ماهانه صنعت روی زنگان به ۹ میلیارد تومان رسید . گفتنی است ، درآمد مهرماه "زنگان" ۲۱ درصد پایین‌تر از میانگین درآمد ماهانه در ۶ ماه گذشته بود.

درآمد ماهانه‌ی "زنگان" در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش ۴۰ درصدی بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۸ درصد اُفت را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند، درآمد‌های تجمیعی این شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون کاهش ۴۲ درصدی را نسبت به سال مالی گذشته تجربه کرد.

صنعت روی زنگان در مهرماه از فروش محصولات «آهک هیدراته، حق‌العمل‌کاری روی پودری و هوی مدیا» کسب درآمد کرد، دراین‌بین بیشترین درآمدزایی "زنگان" از فروش محصولات در مهرماه متعلق به محصول «آهک هیدراته» بود که حاصل این فروش در مهرماه سال جاری کسب درآمد ۶ میلیارد تومانی بود.

در رتبه بعدی درآمدزاترین بخش "زنگان"، حق‌العمل‌کاری روی پودری قرار گرفت که در این دوره توانست نزدیک به ۷۱۷ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به ثبت برساند.

"زنگان" ۱۰ هزار و ۲۰۴ تن از محصولات تولیدی خود را به فروش رساند که در مقایسه با شهریورماه ۶ درصد کاهش فروش را به همراه داشت، مجموع مقدار فروش تجمیعی "زنگان" برابر با ۷۵ هزار و ۳۰۴ تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۳ درصد اُفت را تجربه کرد.

در این راستا پرفروش‌ترین محصول صنعت روی زنگان مربوط به «حق‌العمل‌کاری روی پودری» با ۵ هزار و ۱۶۷ تن در بازار داخل کشور شناسایی شد که نرخ فروش آن در ازای هر تن ۱۳۸ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید.

دوشنبه 23 آبان 1401 محصولات فلزی