شرکت کارگزاری ملل پویا

ریزش درآمدهای پتروشیمی نوری

ریزش درآمدهای پتروشیمی نوری

پتروشیمی نوری در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان شناسایی کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۵۵ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"نوری" میزان درآمدی که طی مهرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۶۵ درصد از درآمد ماهانه بود.

میزان سرمایه‌ای که پتروشیمی نوری تا پایان مهرماه از خود بر جای گذاشته برابر با ۹۰۰ میلیارد تومان است و همچنین گفتنی است که میزان درآمد به ثبت رسیده در مهرماه نسبت به میانگین درآمدی در ۶ ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش را به همراه داشت.

درآمد ماهانه پتروشیمی نوری در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۴۷ درصد کاهش درآمد را به دنبال داشت، همچنین میزان درآمد عملیاتی نوری در مهرماه ۱۷ درصد ریزش را در مقایسه با مهرماه سال گذشته تجربه کرد، از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۴۱ درصدی روبه‌رو بود.

بیشترین میزان درآمدی که "نوری" طی این دوره یک‌ماهه به دست آورد در اختیار «مخلوط رافینیت (A۸۰، A۹۲)» با یک هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان در بازار داخلی بود و «برش سبک» نیز با یک هزار و ۸۹ میلیارد تومان در جایگاه بعدی محصول درآمدزای داخلی قرار گرفت، گفتنی است که در بازار صادراتی بیشترین درآمدی که از فروش محصولات شناسایی شد مربوط به «بنزن» با ۸۴۶ میلیارد تومان بود.

پتروشیمی نوری میزان درآمدزایی که از فروش محصولات در بازار صادراتی به همراه داشت برابر با ۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان به ثبت رسید، این میزان درآمد از بخش صادرات در مقایسه با ماه گذشته ۴۵ درصد کاهش درآمدزایی را به همراه داشت و در مقایسه با مهرماه سال گذشته نیز این درآمدزایی اُفت ۲۵ درصدی (معادل ۷۲۸ میلیارد تومان) را تجربه کرد.

پتروشیمی نوری مقدار فروش محصولات خود در مهرماه سال جاری را بالغ‌بر ۲۹۵ هزارتن شناسایی کرد و در ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز مقدار فروش محصولات خود در این دوره را برابر با ۲ میلیون و ۴۴۷ هزارتن گزارش کرد، مقدار فروش ماهانه محصولات "نوری" در مهرماه نسبت به ماه گذشته با ۴۶ درصد کاهش روبه‌رو شد.

بیشترین مقدار فروش محصول در اختیار «برش سبک (داخلی)» با ۷۱ هزارتن بود، نرخ فروش این محصول در مهرماه ۱۵ میلیون و ۳۲۴ هزارتومان در ازای هر تن بود، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش‌یافته است.