شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش ۴۷ درصدی درآمد ماهانه "شتوکا"

کاهش ۴۷ درصدی درآمد ماهانه "شتوکا"

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد عملیاتی که از فروش انواع رنگ‌های صنعتی به دست آورد مبلغی برابر با ۹ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان بود، "شتوکا" از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه مجموع درآمد تجمیعی خود را در این دوره برابر با ۹۷ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رساند.

"شتوکا" میزان درآمدی که در این دوره از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور بود و در بازار صادراتی درآمدزایی را صورت نداد، این عملکرد از ابتدای سال مالی تاکنون پا بر جای بوده و تنها در بازار داخل کشور حضور فعال داشته است.

میزان سرمایه به ثبت رسیده توکا رنگ فولاد سپاهان تا مهرماه برابر با ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود، همچنین گفتنی است که میزان درآمد "شتوکا" در مهرماه اعلام شد نسبت به میانگین درآمد ماهانه در ۶ ماه گذشته ۳۳ درصد کاهش را شاهد بود.

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان درآمدزایی که از فروش انواع رنگ‌های صنعتی در مهرماه انجام داد در مقایسه با شهریورماه ۴۷ درصد کاهش (معادل ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان) را به همراه داشت و همچنین نسبت به مهرماه سال گذشته نیز ۲۱ درصد اُفت درآمد را مشاهده کرد، میزان درآمد تجمیعی که شتوکا در پایان مهرماه به دست آورد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش را تجربه کرد.

"شتوکا" نرخ فروش انواع رنگ‌های صنعتی در مهرماه را ۱۱ میلیون ۴۳۶ هزارتومان در ازای هر تن به فروش رساند، این نرخ نسبت به شهریورماه نزدیک به ۸ درصد افزایش پیدا کرد و همچنین در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۴۶ درصد رشد را به همراه داشت.

مقدار فروش محصولات "شتوکا" در مهرماه نزدیک به ۸۵ تن در سامانه کدال به ثبت رسید و از ابتدای سال مالی نیز مقدار فروش محصولات این شرکت معادل یک هزار و ۴۶ تن شناسایی شد، مقدار فروش ماهانه این شرکت نسبت به شهریورماه تقریباً نصف شده است. مقدار فروش ماهانه این شرکت در مقایسه با دوره مشابه خود نیز ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد.

یکشنبه 22 آبان 1401 بررسی اجمالی