شرکت کارگزاری ملل پویا

سقف شکنی فروش "شگویا"

سقف شکنی فروش "شگویا"

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در مهرماه سال جاری منتشر کرد میزان درآمد عملیاتی خود را برابر با یک هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان به ثبت رساند، این مبلغ به دست آمده حاصل از فروش محصولات تولید‌شده توسط این پتروشیمی بود، همچنین درآمد تجمیعی "شگویا" در ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی مبلغی بالغ‌ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رسید.

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در مهرماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولاتی همچون «گرید بطری، گرید الیاف و نخ POV» کسب درآمد کرد و همچنین مقدار فروش ماهانه این محصولات نزدیک به ۶۰ هزار تن بود، فروش ماهانه "شگویا" در مقایسه با شهریورماه با افزایش ۱۵ درصدی همراه بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش را به دنبال داشت.

بیشترین مقدار فروش ماهانه "شگویا" در اختیار محصول «گرید الیاف» با ۳۶ هزار تن بود که ۶۰ درصد از کل مقدار فروش ماهانه این پتروشیمی در مهرماه را در اختیار داشت، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مقدار فروش این محصول برابر با ۱۹۶ هزار تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد اافزایش پیدا کرد.

پتروشیمی شهید تندگویان از ابتدای سال مالی تاکنون توانست ۹۹۷ تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش برساند، مقدار فروشی که در بازار خارج از کشور به دست آمد مربوط به فروش نخ POY بود که از فروش این مقدار به درآمدزایی ۲۸ میلیارد تومانی رسید.

درآمدی تجمیعی که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تا پایان مهرماه سال جاری از فروش محصولات کسب کرد رشد درآمد ۳۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را شاهد بود، میزان درآمدی که در مهرماه توسط "شگویا" به دست آمد ۳۷ درصد نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش پیدا کرد.

بیشترین میزان درآمدی که "شگویا" از فروش محصولات طی این دوره ماهانه از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصول «گرید الیاف» با یک هزار و ۸ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول در مهرماه ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن اعلام شد، درآمدی که از فروش این محصول طی ۷ ماه گذشته شناسایی شد برابر با ۶ هزار میلیارد تومان بود.

مقدار فروش تجمیعی پتروشیمی شهید تندگویان در مهرماه به ۳۸۶ هزار تن رسید که ۳۸۵ هزار تن از آن متعلق به بازار داخلی و ۹۹۷ تن دیگر نیز مربوط به بازار صادراتی بود، این مقدار فروش تجمیعی ۱۳ درصد افزایش فروش را در مقایسه با پایان مهرماه سال گذشته به دنبال داشت، در ادامه گفتنی است که مقدار تولید ماهانه این پتروشیمی برابر با ۸۶ هزار تن بود.

به دلیل تقاضای بالا و ایجاد رقابت در بازار داخل، صادرات گرید الیاف از طرف نهاد‌های نظارتی ممنوع اعلام شد و با توجه به اینکه اسید ترفتالیک خالص از محصولات میانی این شرکت بوده و به‌عنوان خوراک واحد‌های پلیمری استفاده می‌گردد، لذا در پنجاه و یکمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، ممنوعیت فروش اسید ترفتالیک خالص و عدم عرضه آن از طرف شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تصویب شد.

چهارشنبه 18 آبان 1401 بازار و محصولات پتروشیمی