شرکت کارگزاری ملل پویا

فرونشست درآمدهای "حفاری"

فرونشست درآمدهای "حفاری"

شرکت حفاری شمال در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در مهرماه سال جاری منتشر کرد میزان درآمدی که از ارائه خدمات و فروش به دست آورد برابر با مبلغ ۱۵۲ میلیارد تومان بود، این درآمد شناسایی‌شده در این دوره ماهانه در مقایسه با شهریورماه با ۶ درصد (معادل ۹ میلیارد تومان) کاهش را به همراه داشت.

میزان درآمدی که "حفاری" از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه از ارائه خدمات به ثبت رساند یک هزار و ۴ میلیارد تومان درآمدزایی داشت، سرمایه ثبت‌شده از سوی این شرکت در عملکرد ۷ ماهه منتهی به مهرماه (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان بود.

میزان درآمدی که حفاری شمال در مهرماه به ثبت رساند نسبت به مهرماه سال گذشته ۶ درصد کاهش را شاهد بود و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه نیز با کاهش درآمد ۱۰ میلیارد تومانی روبه‌رو بود، لازم به ذکر است که شرکت حفاری شمال درآمدی که در مهرماه سال جاری ارائه کرد نسبت به متوسط درآمد یک ماه گذشته ۷ درصد افزایش داشت.

میانگین درآمدی که حفاری شمال تا هفتمین ماه از سال مالی بر جای گذاشت ۱۴۳ میلیارد تومان بود، بیشترین میزان درآمد به ثبت رسیده در مهرماه مربوط به بخش «پروژه گلخاری» با ۵۲ میلیارد تومان بود و رتبه بعدی نیز متعلق به بخش «دکل دریایی سحر ۱» با ۳۳ میلیارد تومان بود.

سه شنبه 17 آبان 1401 اخبار