شرکت کارگزاری ملل پویا

ثبات ارزش بازار پرتفوی بورسی "خبهمن"

ثبات ارزش بازار پرتفوی بورسی "خبهمن"

گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود را برابر با ۱۴ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان شناسایی کرد، سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط این شرکت در آغاز نیمه دوم سال مالی مربوط به شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و شرکت‌های غیر بورسی بود.

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری گروه بهمن در مهرماه مربوط به شرکت‌هایی بود که در خارج از بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، بهای تمام‌شده این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ‌بر ۹ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان بود، "خبهمن" مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری که در پرتفوی بورسی به ثبت رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک درصد افزایش پیدا کرد.

گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۱۲ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۱۸۳ درصدی را به همراه داشت.

ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت در مهرماه از مبلغ ۱۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان با افزایش ۲ درصدی به ارزش بازار کنونی رسیده است.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی "خبهمن" مربوط به بخش «سرمایه‌گذاری‌ها» ۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بود و تغییری را نسبت به ماه گذشته به همراه نداشت، پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «خودرو و ساخت قطعات» با یک هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان بود.

بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «بهمن دیزل» با ۷ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، همچنین «سرمایه‌گذاری بهمن» نیز با یک هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده بود.

"خبهمن” با سرمایه ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریالی تومان طی عملکرد ۷ ماهه در سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان درآمد داشت،

"خبهمن" از واگذاری سهام «اعتماد هرمز، آوای فردای زاگرس و ثبات ویستا» نیز ۵۸۹ میلیارد تومان سود محقق‌شده کسب کرد، همان‌طور که گفته شد بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "خبهمن" در مهرماه مربوط به شرکت‌های غیر بورسی بود، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری در شرکت بهمن موتور با ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.

دوشنبه 9 آبان 1401 بررسی اجمالی