شرکت کارگزاری ملل پویا

ماکارونی رشته‌ای پرچم‌دار فروش "غزر"

ماکارونی رشته‌ای پرچم‌دار فروش "غزر"

شرکت زر ماکارون در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱ مجموع درآمد عملیاتی خود طی این دوره ۶ ماهه را برابر با یک هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران خود رساند، میزان درآمدی که "غزر" در پایان نیمه نخست سال جاری از خود بر جای گذاشت ۶۴ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته به همراه داشت.

بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی "غزر" در انتهای شهریورماه برابر با یک هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان بود، سود ناخالصی که زر ماکارون در پایان این دوره ۶ ماهه به ثبت رساند در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش پیدا کرد.

سود ناخالص زر ماکارون به‌گونه‌ای بود که از مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان سود ناخالص به مبلغ کنونی ۴۹۴ میلیارد تومان رسید، هزینه‌های مالی زر ماکارون در پایان شهریورماه نزدیک به ۲۸ میلیارد تومان شناسایی شد که با توجه به مبلغ ثبت‌شده در دوره گذشته با افزایش هزینه ۱۴ درصدی روبه‌رو بود.

مجموع سود عملیاتی شرکت زر ماکارون در پایان دوره ۶ ماهه میاندوره‌ای از مبلغ ۳۶۹ میلیارد تومان با افزایش ۹ درصدی طی دوره یک‌ساله به ۳۹۲ میلیارد تومان رسید، سود خالص این شرکت غذایی در پایان شهریورماه سال جاری برابر با ۲۹۸ میلیارد تومان ارائه شد که نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش را از خود بر جای بگذارد، همچنین سود خالص در ازای هر سهم نیز طی این دوره نزدیک به ۳۷ تومان اعلام شد.

"غزر" در گزارش صورت‌وضعیت مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه خود مجموع دارایی‌های ثبت‌شده را نزدیک به ۲ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان ارائه کرد، این شرکت شاهد رشد ۳۹ درصدی دارایی‌های خود نسبت به پایان سال مالی گذشته بود، بیشترین دارایی در اختیار بخش «دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها» با یک هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان بود.

بخش «دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها نسبت به پایان سال گذشته ۱۱۴ درصد رشد را به همراه داشت و پس‌ازآن نیز «سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها» با ۹۱۹ میلیارد تومان قرار گرفت.

طی این دوره ۶ میاندوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱ میزان سرمایه "غزر" مبلغی بالغ‌بر ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با پایان سال گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنین این شرکت در این دوره ۶ ماهه به سود انباشته ۶۶۴ میلیارد تومانی رسید، این در صورتی است که در پایان سال مالی گذشته سود انباشته ۴۳۳ میلیارد تومانی را از خود بر جای گذاشته بود و اکنون با رشد ۵۳ درصدی آن روبه‌رو است.

همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت "غزر" در پایان دوره ۶ ماهه میاندوره‌ای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ برابر با یک هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان شناسایی‌شده، درآمد‌های این شرکت از فروش محصولات در بازار داخلی و صادراتی تشکیل شد.

بیشترین درآمدزایی زر ماکارون در پایان این دوره ۶ ماهه مربوط به بازار داخل کشور با یک هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان بود و مابقی آن نیز در بازار صادراتی با ۷۸ میلیارد تومان به ثبت رسید، لازم به ذکر است که شرکت زر ماکارون میزان درآمدی که تاکنون پایان شهریورماه شناسایی کرد ۸۷ درصد از درآمد ۱۲ ماهه سال مالی گذشته را پوشش داده است.

درآمدزاترین محصول زر ماکارون در پایان نیمه نخست سال جاری متعلق به ماکارونی رشته‌ای با یک هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان در بازار داخل کشور بود و در بازار صادراتی نیز این محصول پرچم‌دار درآمدزایی نام گرفت.

دوشنبه 9 آبان 1401 اخبار