شرکت کارگزاری ملل پویا

تمرکز "اپال" بر سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی

تمرکز "اپال" بر سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی

شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در بازارسرمایه و شرکت‌هایی که در خارج از بورس حضور دارند را برابر با ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به سهامداران اطلاع رسانی کرد.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری ها‌ی "اپال" در شرکت‌های غیر بورسی با ۲ هزار و ۱۹ میلیارد تومان اعلام شد و مابقی آن نیز در حوزه شرکت‌های غیر بورسی با ۶۳۸ میلیارد تومان بود.

مجموع ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه‌گذاری "اپال" تغییر یک هزار و ۱۳۲ میلیارد تومانی را تجربه کرد، این تغییر در مقایسه با ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش ارزش بازار را به دنبال داشت تا ارزش بازار پرتوفی بورسی این شرکت به مبلغ ۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان برسد، مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "اپال" در این دوره ماهانه ۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "اپال" در مهرماه مربوط به بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۲ هزار و ۱۹ میلیارد تومان در شرکت‌های غیر بورسی بود و در بخش پرتفوی بورسی این شرکت سرمایه‌گذاری نیز بیشترین بهای تمام‌شده به «فلزات اساسی» با ۵۱۴ میلیارد تومان تعلق یافت.

بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری "اپال" در مهرماه مربوط به بخش «فلزات اساسی» با ۶ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بخش «فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط» با ۶۶ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را از آن خود کرد.

بیشترین ارزش بازار پرتفوی بورسی "اپال" نیز در اختیار «پارس فولاد سبزوار» با مبلغی بالغ‌بر ۶ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بود که ۹۸ درصد از مجموع ارزش بازار اپال را به خود اختصاص داد، عمده‌ترین ارزش بازار را پس از پارس فولاد سبزوار شرکت «تأمین سرمایه لوتوس» به خود اختصاص داد که ارزش بازار آن نزدیک به ۶۷ میلیارد تومان بود.

"اپال" با سرمایه ثبت‌شده ۲ هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان درآمد داشت، شرکت در انتهای مهرماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۶۳۸ میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۹۶۳ درصدی به مبلغ ۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان رسید.

"اپال" در پایان مهرماه سال جاری ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، داروسازی ابوریحان و تامین سرمایه لوتوس پارسیان را خریداری کرد.

یکشنبه 8 آبان 1401 بررسی اجمالی