شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۱۹ درصدی درآمد سالانه "همراه"

رشد ۱۹ درصدی درآمد سالانه "همراه"

شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ از محل فروش و ارائه خدمات به میزان درآمد عملیاتی نزدیک به ۲ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان دست پیدا کرد و گفتنی است که در آغاز نیمه دوم سال مالی جاری توانست به درآمد تجمیعی بالغ‌بر ۲۱ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومانی رسید.

"همراه" در هفتمین ماه از سال جاری میزان سرمایه ۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند، درآمد ماهانه‌ای که در مهرماه از سوی ارتباطات سیار ایران به ثبت رسید ۱۹ درصد افزایش درآمد را نسبت به مهرماه سال گذشته از خود بر جای گذاشت.

شرکت ارتباطات سیار میزان درآمدی تجمیعی که تا پایان مهرماه از فروش و ارائه خدمات به اطلاع سهامداران رساند با رشد ۳۴ درصدی روبه‌رو بود و توانست روند صعودی خود را نسبت به سال گذشته ادامه دهد، میانگین درآمد ماهانه همراه تا پایان مهرماه برابر با ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان بود.

همان‌طور که گفته شد شرکت ارتباطات سیار ایران در مهرماه میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۹ درصدی را به همراه داشت، همچنین گفتنی است که درآمد تجمیعی این شرکت در دوره مشابه سال مالی گذشته ۱۶ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان بود و اکنون این مبلغ به ۲۱ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان ارتقا یافته است.

بیشترین درآمدی که "همراه" در مهرماه از فروش و ارائه خدمات کسب کرد متعلق به بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» با یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بود که این بخش شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است.

درآمدی که همراه از این بخش به دست آورد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹ درصد (معادل ۱۲۴ میلیارد تومان) افزایش پیدا کرد و گفتنی است که علت تغییرات نسبت به ماه قبل، اعمال تعدیلات و CDR‌های معوقه، به دلیل ضرورت تعجیل در ارائه گزارش است.

بیشترین درآمد شناسایی‌شده "همراه" پس از بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» در اختیار «کارکرد مشترکین خطوط دائمی» با یک هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بود.

یکشنبه 8 آبان 1401 بررسی اجمالی