شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش ۹۸۲ تنی مقدار فروش "ساربیل"

کاهش ۹۸۲ تنی مقدار فروش "ساربیل"

شرکت سیمان آرتا اردبیل در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد شناسایی شده از فروش محصولات در پایان این دوره ماهانه را مبلغی بالغ‌بر ۶۸ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رساند و همچنین در ادامه مجموع درآمد تجمیعی خود در ۱۰ ماه سپری‌شده از سال مالی مبلغی برابر با ۵۲۴ میلیارد تومان را به ثبت رساند.

"ساربیل" در پایان مهرماه میزان درآمدی که به دست آورد تماماً از فروش محصولات در بازار داخل کشور بود، گفتنی است که این شرکت سیمانی از ابتدای سال مالی تاکنون در این بازار ۵۲۴ میلیارد تومان درآمدزایی داشت و در بازار صادراتی نیز ۳۸۵ میلیون تومان درآمد به دست آورد.

شرکت سیمان آرتا اردبیل میزان درآمد ماهانه‌ای که در مهرماه سال ۱۴۰۱ از خود بر جای گذاشت نسبت به شهریورماه با کاهش ۴ درصدی (معادل ۳ میلیارد تومان) روبه‌رو بود، درآمدزایی ساربیل در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با رشد ۶۱ درصدی همراه بود و همچنین در ادامه گفتنی است که مجموع درآمد تجمیعی این شرکت در مقایسه با سال گذشته ۷۶ درصد افزایش پیدا کرد.

"ساربیل" در مهرماه کاهش درآمدی که به ثبت رساند مربوط به کاهش درآمد سیمان فله تیپ ۲ بود که در این دوره ماهانه با کاهش ۳ میلیارد تومانی همراه بود، محصول سیمان پاکتی پوزولانی هم با ۲۰۱ میلیون تومان کاهش درآمد از این موضوع جا نماند.

عمده‌ترین میزان درآمدی که سیمان آرتا اردبیل از فروش محصولات به دست آورد مربوط به «سیمان فله (تیپ ۲)» با ۳۵ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان بود، نرخ فروش این محصول برابر با ۶۸۹ هزار تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با ماه گذشته نرخ فروش این محصول با کاهش ۲ درصدی مورد معامله قرار گرفت.

همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد تجمیعی سیمان آرتا اردبیل در پایان مهرماه ۵۲۴ میلیارد تومان به ثبت رسید، درآمد حاصل شده در این دوره ۱۰ ماهه ۱۴۹ درصد بیشتر از درآمدزایی این شرکت سیمانی نسبت به ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ بوده است.

مقدار فروش محصولات سیمان آرتا اردبیل در مهرماه بالغ‌بر ۱۰۶ هزار و ۲۸۳ تن بود که نسبت به ماه گذشته با کاهش ۹۸۲ تنی همراه بود و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه سال جاری ۸۴۴ هزار و ۱۵۷ تن از محصولات خود را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند.

بیشترین مقدار فروش ماهانه "ساربیل" در مهرماه مربوط به سیمان پاکتی پوزولانی بود که طی این دوره نزدیک به ۵۵ هزارتن از آن مورد فروش قرار گرفت، مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته ۲ هزار و ۲۱۴ تن افزایش پیدا کرد و محصول سیمان فله تیپ ۲ نیز در مهرماه با کاهش ۳ هزار و ۱۹۶ تنی روبه‌رو بود.

شرکت سیمان اردیبل در مهرماه محصولات سیمان پاکتی پوزولانی، سیمان فله تیپ ۲ و کلینکر را تولید کرد، مجموع تولید این ۳ محصول در مهرماه برابر با ۱۹۶ هزار و ۸۸۲ تن بود که نسبت به ماه گذشته ۲ درصد کاهش (۳ هزار تن) به همراه داشت، بیشترین مقدار تولید متعلق به کلینکر با ۸۶۳ هزار تن بود.

چهارشنبه 4 آبان 1401 بررسی اجمالی