شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش مقدار فروش سالانه "قچار"

کاهش مقدار فروش سالانه "قچار"

شرکت مجتمع فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد خود را که حاصل از فروش محصولات است را طی این دوره برابر با ۶۳ میلیارد تومان کسب کرد و همچنین "قچار" درآمد‌های تجمیعی خود طی ۶ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون را ۳۳۳ میلیارد تومان به ثبت رساند.

درآمد ماهانه‌ای که "قچار" از ابتدای سال مالی تاکنون از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصولات در بازار داخلی و ارائه خدمات بود، از ابتدای سال مالی که تاکنون ۶ ماه از آن سپری‌شده در بازار صادراتی فعالیتی نداشت.

شرکت مجتمع فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در شهریورماه کاهش ۱۱ درصد درآمد‌های خود نسبت به ماه گذشته را مشاهده کرد، این شرکت غذایی میزان درآمد ماهانه‌ای که پایان نیمه نخست سال جاری از خود بر جای گذاشت نیز در مقایسه با شهریورماه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را در کارنامه مالی به ثبت رساند.

درآمدزاترین محصول مجتمع فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در شهریورماه سال جاری مربوط به محصول «شکر تولیدی از چغندرقند» در بازار داخل کشور با ۳۶ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که در ششمین ماه از سال جاری شناسایی کرد دربرگیرنده‌ی ۵۷ درصد از کل درآمد ماهانه بود.

نرخ فروش محصول «شکر» در بازار داخل کشور ۱۸ میلیون تومان در ازای هر تن به ثبت رسید، نرخ فروش این تغییر عمده‌ای را روند نرخ فروش نسبت به ماه گذشته به همراه نداشت و همچنین پس این از محصول که عنوان درآمدزاترین محصول "قچار" را در اختیار داشت، محصول «تفاله خشک» با ۱۵ میلیارد تومان قرار داشت.

شرکت مجتمع فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در پایان شهریورماه سال جاری ۱۰ هزار و ۳۰۷ تن از محصولات خود را به فروش رساند، حجم عمده‌ای از این مقدار فروش متعلق به فروش محصول «تصفیه شکر خام کارمزدی» با ۲ هزار و ۱۵۸ تن بود، مجتمع فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال طی ۶ ماه سپری‌شده از سال مالی ۳۷ هزار و ۷۵۱ تن از محصولات خود را به فروش رساند.

مقدار فروش ماهانه "قچار" همان‌طور که گفته شد ۱۰ هزار و ۳۰۷ تن به اطلاع سهامداران رسید، این مقدار فروش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرد.

سه شنبه 3 آبان 1401 بررسی اجمالی