شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۵۷ درصدی درآمد تجمیعی "سکرد"

رشد ۵۷ درصدی درآمد تجمیعی "سکرد"

شرکت سیمان کردستان در گزارش فعالیت ماهانه شهریورماه (منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱) میزان درآمد عملیاتی که از فروش محصولات «سیمان، آهک و کلینکر» به دست آورد مبلغی بالغ‌بر ۳۲ میلیارد تومان بود و همچنین سیمان کردستان در پایان سال مالی خود به درآمد‌های تجمیعی ۴۸۶ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

سیمان کردستان در پایان سال مالی خود میزان درآمد ماهانه‌ای که از فروش محصولات خود حاصل کرد متعلق به فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود، عمده‌ترین درآمد "سکرد" مربوط به فروش محصولات در بازار داخلی بود که ۹۰ درصد از درآمد ماهانه را به این بازار ارتباط داشت و بازار خارج از کشور نیز مابقی درآمد ماهانه را که مبلغ ۳ میلیارد تومان بود را به خود اختصاص داده بود.

درآمدی که سیمان کردستان در شهریورماه کسب کرد به میانگین درآمد ماهانه ۴۰ میلیارد تومان رسید، این شرکت سیمانی در این دوره مالی ۲۳۷ میلیارد تومان از فروش محصولات در بازار داخلی درآمد کسب کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸۳ درصد افزایش را در پی داشت.

درآمد ماهانه‌ای که سیمان کردستان در شهریورماه سال جاری از فروش محصولات خود در کارنامه مالی خود به ثبت رساند در مقایسه با ماه گذشته با کاهش همراه بود و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت سیمانی از ابتدای سال مالی تاکنون رشد ۵۷ درصدی را نسبت به سال مالی گذشته تجربه کرد.

"سکرد" درآمدی که در شهریورماه از فروش محصولات در بازار داخل کشور شناسایی کرد برابر با ۲۸ میلیارد تومان بود که نسبت به مردادماه ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد و دلیل آنکه در آخرین ماه از سال مالی به کاهش درآمد رسید ریزش درآمد صادراتی بود.

سیمان کردستان در شهریورماه از فروش محصولاتی همچون «سیمان، آهک و کلینکر» درآمدزایی داشت، در این بین بیشترین درآمدی که "سکرد" از فروش محصولات در شهریورماه به ثبت رساند مربوط به محصول «سیمان» بود که از فروش این محصول ۲۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

محصول سیمان تنها در بازار داخل کشور مورد معامله قرار گرفت و در بازار صادرات حضور ندارد، نرخ فروش این محصول طی این دوره ماهانه بالغ‌بر ۶۱۳ هزار تومان در ازای هر تن به فروش رسید.

«آهک داخلی» محصول درآمدزای دیگر سیمان کردستان است که در شهریورماه به این عنوان دست پیدا کرد، در این دوره ماهانه سکرد توانست از فروش این محصول ۴ میلیارد تومان درآمدزایی از فروش را به ارمغان آورد.

"سکرد" توانست ۵۰ هزار و ۷۵۸ تن از محصولات تولیدی خود را در شهریورماه به فروش برساند، این مقدار فروش همان‌طور که گفته شد حاصل از فروش محصولات «سیمان (داخلی)، آهک (داخلی و صادراتی) و کلینکر صادراتی» بود. مجموع مقدار فروش تجمیعی "سکرد" برابر با ۸۴۰ هزار و ۴۳۳ تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش پیدا کرد.

در این راستا پرفروش‌ترین محصول سیمان کردستان در اختیار «سیمان» با ۳۸ هزار و ۹۱۳ تن در بازار داخل کشور بود که نرخ فروش آن در ازای هر تن ۶۱۳ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید که در مقایسه با ماه گذشته ۲ درصد کاهش نرخ پیدا کرد.

شنبه 30 مهر 1401 بررسی اجمالی