شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۴۸ درصدی درآمد تجمیعی "پارس"

رشد ۴۸ درصدی درآمد تجمیعی "پارس"

شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت شهریورماه ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی خود را که حاصل از فروش محصولات بود، برابر با مبلغ ۳ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان به ثبت رساند، "پارس" درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه حاصل کرد بالغ‌بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بود.

"پارس" درآمد ماهانه که در ششمین ماه از سال جاری کسب کرد مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور است. محصولاتی که این پتروشیمی طی این دوره ماهانه به فروش رساند شامل «اتان، پروپان، بوتان، پنتان و استایرن منومر» می‌شود.

"پارس" درآمد عملیاتی که در شهریورماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۳۸ درصد کاهش درآمد داشت اما؛ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳ درصدی درآمد ماهانه خود بوده است.

پتروشیمی پارس طی این دوره که ۶ ماه از آن سپری‌شده، سرمایه خود را ۴۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، درآمد تجمیعی این پتروشیمی طی ۶ ماه گذشته افزایش ۴۸ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد.

بیشترین درآمدی که "پارس" در شهریورماه از فروش محصولات به دست آورد مربوط به محصول «پروپان» بود که حدوداً یک هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به همراه داشت، هر تن «پروپان» در شهریورماه برابر با ۱۷ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

نرخ فروش محصول پروپان در شهریورماه نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۴ درصد کاهش پیدا کرد، پس از پروپان بیشترین درآمدزایی را برای "پارس" محصول «بوتان» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با ۷۷۱ میلیارد تومان بود و همچنین بیشترین نرخ فروش را در بین مابقی محصولات، «استایرن منومر» با ۲ مبلغی نزدیک به ۲۶ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد.

پتروشیمی پارس در شهریورماه ۲۲۶ هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند، در ۶ ماه نخست سال جاری نیز مقدار فروش این پتروشیمی یک میلیون و ۸۱۷ هزار تن به ثبت رسید که نسبت به دوره مشابه با رشد ۲ درصدی همراه بود.

پر فروش‌ترین محصول پارس طی این دوره ماهانه مربوط به «پروپان» با ۷۹ هزار تن بود که ۳۵ درصد از مقدار فروش ماهانه متعلق به این محصول بود، در پایان لازم به ذکر است که پتروشیمی پارس دلیل کاهش درآمدزایی و مقدار فروش را اورهال و انجام تعمیرات اساسی می‌داند و واحد‌های اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ابتدای شهریورماه به مدت ۴۵ روز به علت تعمیرات اساسی توقف خواهند داشت.