شرکت کارگزاری ملل پویا

درآمد‌های صنایع سیمان دشتستان

درآمد‌های صنایع سیمان دشتستان

صنایع سیمان دشتستان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری درآمد ماهانه‌ای که از فروش محصولات سیمان فله و پاکتی به دست آورد مبلغی بالغ‌بر ۲۰ میلیارد تومان بود و مجموع درآمد‌های تجمیعی این شرکت سیمانی طی ۱۱ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با ۴۶۴ میلیارد تومان اعلام شد.

درآمد ماهانه‌ای که صنایع سیمان دشتستان در دوره منتهی به مردادماه سال جاری از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به بازار داخل کشور بود و از ابتدای سال مالی نیز موفق به کسب درآمد ۲۴۶ میلیارد تومانی در بازار صادراتی شده است.

درآمد ماهانه‌ای که صنایع سیمان دشتستان در مردادماه سال جاری از فروش محصولات به ثبت رساند ۵۵ درصد کاهش درآمد را نسبت به دی‌ماه مشاهده کرد و همچنین درآمد‌های این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد اُفت پیدا کرد.

بیشترین درآمد ماهانه صنایع سیمان دشتستان مربوط به فروش محصول «سیمان پاکتی» با ۱۲۰ میلیارد تومان بود و نرخ فروش آن نیز ۶۵۳ هزارتومان در ازای هر تن اعلام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت.

صنایع سیمان دشتستان در مردادماه سال جاری ۳۱ هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به مشتریان خود فروخت و مجموع فروش تجمیعی این شرکت سیمانی برابر با ۸۰۱ هزارتن به ثبت رسید، "سدشت" در مردادماه از فروش ۲ محصول «سیمان فله داخلی، سیمان پاکتی داخلی» درآمدزایی داشت.

پرفروش‌ترین محصول دراین‌بین مربوط به محصول «سیمان پاکتی» با ۱۸ هزار تن بود که ۵۹ درصد از حجم فروش ماهانه را در اختیار داشت، همچنین با نرخ فروش ۶۵۳ هزارتومانی عنوان گران‌ترین محصول "سدشت” را به خود اختصاص داد.

همان‌طور که گفته شد نرخ فروش سیمان پاکتی با افزایش نرخ ۱۱ درصدی روبه‌رو بود و محصول سیمان فله نیز کاهش نرخ ۳ درصدی طی این دوره مالی روبه‌رو بود، مقدار فروش ماهانه سیمان دشتستان در مردادماه با کاهش ۵۱ درصدی (معادل فروش ۳۳ هزارتن) همراه بود.

چهارشنبه 30 شهریور 1401 بررسی اجمالی