شرکت کارگزاری ملل پویا

ارزش پرتفوی بورسی "فارس" در مردادماه

ارزش پرتفوی بورسی "فارس" در مردادماه

صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود را طی دوره یک‌ماهه برابر با مبلغ ۳۲ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان ارائه کرد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط "فارس" مربوط به شرکت‌های «بورسی» و «غیر بورسی» بود.

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های "فارس" طی دوره یک‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۱ درصد (۹ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان) افزایش پیدا کرد، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرکت‌های «غیر بورسی» شکل گرفت مبلغ آن برابر با ۲۴ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان بود.

میزان سرمایه‌گذاری که در شرکت‌های غیر بورسی صورت گرفت دربرگیرنده‌ی ۷۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت بوده است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری که در این بخش حاصل شد مربوط به بخش «مواد و محصولات شیمیایی» با مبلغی بالغ‌بر ۱۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان بود و در جایگاه بعدی نیز «واسطه‌گری‌های مالی و پولی» با ۹ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان قرار داشت.

همان‌طور که در متن فوق گفته شد بیشترین میزان بهای تمام‌شده "فارس" طی این دوره ماهانه مربوط به بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «غیر بورسی» است. این میزان سرمایه‌گذاری در دومین ماه سال مالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش پیدا کرد و مابقی سرمایه‌گذاری‌های "فارس" در شرکت‌های «بورسی» با ۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.

صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس طی عملکرد ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۲,۸۵۱ درصدی را به همراه داشت.

در صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌های تفکیک‌شده، عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توسط "فارس" مربوط به «محصولات شیمیایی» ۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بود و نزدیک به ۴ میلیارد تومان نسبت به ماه گذشته افزایش بهای تمام‌شده را به همراه داشت.

بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «پتروشیمی پارس» با ۵۸ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان و «پتروشیمی نوری» با ۵۵ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان بود.

"فارس” با سرمایه ثبت‌شده ۴۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومانی طی عملکرد ۲ ماهه، طی سال مالی منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ از محل سود سهام محقق‌شده نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

همان‌طور که بیان شد، در پایان این گزارش لازم به ذکر است که بیشترین سرمایه‌گذاری در این بخش مربوط به شرکت «سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد» با ۹ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بود.

دوشنبه 14 شهریور 1401 بازار و محصولات پتروشیمی