شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 22 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 22 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 203 میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی به بازار وارد شد،خودرو، بانک و فلزات اساسی پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر صندوق های قابل معامله، محصولات شیمیایی و چند زراعت با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 452 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 76 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد در حدود 3.2 همتی می توان اشاره کرد.

شنبه 22 مرداد 1401 گزارش روزانه