شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش درآمد ۳۱ درصدی پتروشیمی فارابی

کاهش درآمد ۳۱ درصدی پتروشیمی فارابی

پتروشیمی فارابی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد‌های عملیاتی خود را از فروش محصولات بالغ‌بر ۷۰ میلیارد تومان شناسایی کرد و ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز مجموع درآمد تجمیعی را برابر با ۴۰۵ میلیارد تومان به ثبت رساند.

"شفارا" درآمد ماهانه‌ای که طی این دوره از خود بر جای گذاشت مربوط به بخش‌های فروش محصولات در بازار داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات بود، بیشترین درآمدزایی این پتروشیمی متعلق به بازار خارج از کشور با ۳۶ میلیارد تومان بود، این بازار در مردادماه ۵۱ درصد از سهم درآمد‌ها را به خود اختصاص داد.

درآمد ماهانه‌ای که پتروشیمی فارابی در مردادماه از فروش محصولات کسب کرد نسبت به ماه گذشته ۳۱ درصد کاهش پیدا کرد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۵ درصد (۳ میلیارد تومان) افزایش یافت، درآمد تجمیعی که "شفارا" طی این دوره ۵ ماهه به دست آورد نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد را به دنبال داشت.

بیشترین درآمدزایی پتروشیمی فارابی از فروش «انیدرید فتالیک PAF» با ۳۶ میلیارد تومان بود، این کسب درآمد مربوط به بازار صادراتی بود و نرخ فروش آن در مردادماه نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی ماند، در بازار داخل کشور نیز همین محصول عنوان درآمدزاترین محصول را در اختیار داشت، لازم به ذکر است که درآمدی که در مردادماه توسط این پتروشیمی شناسایی شد ۱۶ درصد پایین‌تر از میانگین درآمد‌ها طی ۴ ماه گذشته بود.

پتروشیمی فارابی در مردادماه سال جاری یک هزار و ۷۶۲ تن از محصولات خود را به متقاضیان فروخت و طی ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز مجموع مقدار فروش محصولات خود را ۹ هزار و ۷۶۰ تن اعلام کرد، بیشترین مقدار فروش ماهانه مربوط به «انیدرید فتالیک PAF» در بازار خارج از کشور با یک هزار و ۷۷ تن بود.

"شفارا" نسبت به ماه گذشته ۲۷ درصد کاهش مقدار فروش محصولات را تجربه کرد، گفتنی است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز مقدار فروش این پتروشیمی با اُفت ۲۲ درصدی مواجه بود.

دوشنبه 7 شهریور 1401 بازار و محصولات پتروشیمی