شرکت کارگزاری ملل پویا

"سهامدار حرفه ای" رانت ایجاد نمی کند

"سهامدار حرفه ای" رانت ایجاد نمی کند

یکی از بحث‌های این روز‌های بازار سرمایه، طرح سهامدار حرفه‌ای است. سهامداران این امکان را دارند تا با تایید کارگزار خود به عنوان سهامدار حرفه‌ای شناخته شوند و از مزایای این طرح استفاده کنند.

هدی توانائی، مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در ابتدای امر توجه به این نکته ضروری است که لفظ سهامدار حرفه‌ای صحیح نیست و ما در مورد سرمایه‌گذار حرفه‌ای صحبت می‌کنیم.

وی با اشاره به برخی مزایای این طرح، گفت: طرح سهامدار حرفه ای، ابزاری برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که انجام معاملات در نماد‌های پرریسک از جمله برخی عرضه‌های اولیه به تشخیص شرکت فرابورس ایران مشروط به احراز هویت مشتریان تحت عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای است. این امر امکان جلوگیری از رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد. بطور کلی هر چه مدیریت مستقیم پرتفو‌های سرمایه‌گذاری توسط اشخاص حرفه‌ای این حوزه صورت گیرد، کارآیی بازار افزایش پیدا می‌کند و در بازار‌های سرمایه بین‌المللی نیز غالبا مشارکت افراد آماتور به‌صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

توانائی افزود: مسئولیت احراز شرایط بر عهده شرکت‌های کارگزاری است. حال آنکه شرکت‌های کارگزاری به بسیاری از منابع اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی نداشته و این امر هزینه قابل توجهی به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند. در افشای آمار معاملات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای باید در نظر داشته باشیم شرکت‌های کارگزاری ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان خود و آمار معاملات ایشان هستند و سرمایه‌گذاران حرفه نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ مگر آنکه طی مراحل قانونی به صورت مجزا تصویب گردد.

وی در رابطه با دغدغه فعالان بازار سرمایه در مورد ایجاد رانت با اجرای این طرح اظهار کرد: به نظر می‌رسد این احتمال ایجاد رانت نزدیک به صفر باشد، زیرا شرایط حداقلی جهت احراز سرمایه گذار حرفه‌ای در نظر گرفته شده است. از آن میان دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه را می‌توان نام برد که هر شخص متقاضی جهت فعالیت به عنوان سرمایه گذار حرفه‌ای با کسب حداقل معلومات مرتبط با بازار سرمایه و دریافت این گواهی نامه میتواند به فعالیت در این حوزه بپردازد. در مورد احتمال ایجاد رانت در عرضه‌های اولیه هم با توجه به اینکه محدودیت عرضه اولیه ها، مربوط به تمام نماد‌ها نیست و برخی نماد‌های خاص که از جانب بورس مربوطه بعنوان مرجع سرمایه گذاری پرریسک تلقی میشوند، مشمول این محدودیت می‌شوند و تمامی عرضه اولیه‌ها را شامل نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت رانتی صورت گرفته و عموم مردم از عرضه اولیه‌ها بی بهره مانده اند. در واقع برای مواردی است که سرمایه گذاری روی آن موارد یا نماد‌ها برای اشخاص عادی که تحمل ریسک و قدرت و توان مالی کافی برای پذیرش ریسک را ندارند، طرح سهامدار حرفه‌ای مطرح شده است. سهامدار حرفه‌ای با رفتار حرفه‌ای و دید بلندمدت‌تر و به پشتوانه تحلیل‌های بنیادی وارد این سرمایه گذاری‌ها خواهد شد، حال آنکه سرمایه گذاران عادی صرفا برای عرضه اولیه‌ها رفتاری دارای الگو را در پیش می‌گیرند و تصور می‌کنند هر عرضه اولیه ای، لزوما بازدهی به همراه خواهد داشت و همین الگو سبب شده تا یکی دو ماه پس از عرضه اولیه یک نماد، همچنان نماد مذکور صف خرید باشد و این صف خرید ناشی از رفتار هیجانی سرمایه گذاران است. انتظار می‌رود سهامداران حرفه‌ای چنین رفتاری نشان ندهند و خیلی زود سهام عرضه اولیه شده به ارزش واقعی برسند. این اتفاق از ایجاد حباب و ضرر و زیان مردم جلوگیری خواهد کرد.

چهارشنبه 26 مرداد 1401 اخبار