شرکت کارگزاری ملل پویا

درآمد ماهانه پتروشیمی خراسان

درآمد ماهانه پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری مجموع درآمد‌های خود طی دوره یک‌ماهه را از فروش محصولات برابر با ۸۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و طی ۴ ماه گذشته نیز درآمد تجمیعی خود را بالغ‌بر ۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان به ثبت رساند.

پتروشیمی خراسان میزان درآمد عملیاتی که در تیرماه شناسایی کرد از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین درآمدی که طی این دوره به دست آمد متعلق به بازار صادراتی با ۵۶۸ میلیارد تومان بود، همچنین بازار صادراتی نیز ۶۹ درصد از کل درآمد را در اختیار داشت.

درآمد ماهانه‌ای که پتروشیمی خراسان در تیرماه ۱۴۰۱ به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۱۳۷ درصدی را شاهد بود، همچنین درآمد‌های تجمیعی این پتروشیمی طی ۴ ماه گذشته با ۱۳۴ درصد افزایش پیدا کرد.

بیشترین درآمدی که پتروشیمی خراسان در تیرماه از خود بر جای گذاشت مربوط به «اوره صادراتی» با ۵۳۹ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول ۱۴ میلیون تومان در ازای هر تن شناسایی شد.

محصول بعدی نیز متعلق به «اوره حمایتی» با مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان به ثبت رسید، گران‌ترین محصول فروخته‌شده توسط "خراسان" در اختیار «ملامین داخلی» با ۵۰ میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش قیمت پیدا کرد.

مقدار فروش ماهانه پتروشیمی خراسان در تیرماه ۱۴۰۱ برابر با ۵۶ هزار و ۵۲۰ تن بود که از ۲ بخش داخلی و صادراتی تشکیل شد، بیشترین مقدار فروش ماهانه خراسان مربوط به بازار صادراتی با ۴۰ هزارتن بود، مقدار فروش ماهانه پتروشیمی خراسان در چهارمین ماه سپری‌شده از سال مالی نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۱ درصدی را به دنبال داشت.

سه شنبه 25 مرداد 1401 بازار و محصولات پتروشیمی