شرکت کارگزاری ملل پویا

۷۵ درصد از درآمد "سخوز"

۷۵ درصد از درآمد "سخوز"

شرکت سیمان خوزستان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی که طی این دوره از خود بر جای گذاشت برابر با ۱۲۱ میلیارد تومان اعلام شد و از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه نیز موفق به کسب درآمد ۴۷۵ میلیارد تومانی از فروش محصولات شد.

درآمد عملیاتی این شرکت سیمانی از ۲ بخش فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی تشکیل شد که بیشترین مقدار درآمدی که به‌دست‌آمده مربوط به بازار داخلی بود که دربرگیرنده‌ی ۷۵ درصد از درآمد ماهانه است.

شرکت سیمان خوزستان در تیرماه سال جاری میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به ماه گذشته ۲۸ درصد رشد را به همراه داشت و این درآمد اعلام‌شده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۸۹ درصد افزایش داشت، همچنین میزان درآمد تجمیعی که این شرکت سیمانی به ثبت رساند ۷۰ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تجربه کرد.

بیشترین میزان درآمدی که سیمان خوزستان در تیرماه اعلام کرد مربوط به «سیمان تیپ ۵-پاکتی» با ۴۶ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول برابر با ۷۳۶ هزار تومان اعلام شد.

شرکت سیمان خوزستان در تیرماه سال جاری موفق به مقدار فروش ۱۶۰ هزار و ۷۴۹ تن از محصولات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی شد که بیشترین مقدار فروش در بازار داخلی با ۱۲۴ هزار و ۵۰۴ تن صورت گرفت، این شرکت سیمانی طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۷۳۸ هزار و ۴۵۰ تن از محصولات خود را به فروش رساند.

فروش محصولات "سخوز" نسبت به ماه گذشته ۳ درصد رشد را در پی داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرد، پرفروش‌ترین محصول دراین‌بین متعلق به «سیمان تیپ ۵-پاکتی» با ۶۲ هزار و ۳۹۴ تن بود.

سه شنبه 25 مرداد 1401 بررسی اجمالی