شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 23 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 23 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 231 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،فلزات اساسی و هتل و رستوران پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر صندوق های قابل معامله و بانک ها با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 135 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 140 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 3.4 همتی می توان اشاره کرد. 

یکشنبه 23 مرداد 1401 گزارش روزانه