شرکت کارگزاری ملل پویا

تقاضای فرآورده نفتی در سدف

تقاضای فرآورده نفتی در سدف

افشین مهدوی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: روزانه حدود ۴۰۰ میلیون لیتر تقاضای فرآورده‌های نفتی از طریق سامانه سدف ثبت می‌شود که بعد از پالایش ۲۰۰ میلیون لیتر فراورده نفتی توزیع می‌شود.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای پالایش تقاضا‌های فراورده با ۵۶ دستگاه متولی و ۲۰ دستگاه به طور سیستمی ارتباط دارد.

مهدوی درخصوص تاخیر دستیابی به فراورده‌های نفتی تصریح کرد: شرکت پخش فراورده‌های نفتی حدود ۲۳۲ ناحیه دارد که در صورت مواجه با هر مشکلی بلافاصله آن مشکل برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه سدف سازمانی است که از تجارت آسان شروع به کار کرد و بعد از تکمیل شدن به تجارت آسان جدید ارتقاء یافت و بعد از ۲۸۰ جلسه کار کارشناسی به سامانه سدف کنونی تبدیل شد.

این مقام مسوول ادامه داد: همه کسانی که نیاز به فرآورده‌های نفتی دارند باید درخواست خود را از طریق سامانه سدف ثبت کنند.

دوشنبه 24 مرداد 1401 بررسی اجمالی