شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 19 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 19 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 220 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،صندوق های قابل معامله، بیمه و کانه غیر فلزی پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر محصولات شیمیایی، نفتی و خودرویی با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 126 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 100 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 2.1 همتی می توان اشاره کرد.

 

چهارشنبه 19 مرداد 1401 گزارش روزانه