شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 18 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 18 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 263 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،زغال سنگ و بیمه پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر صندوق های قابل معامله، خودرو و بانک ها با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 78 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 111 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 2.6 همتی می توان اشاره کرد.


سه شنبه 18 مرداد 1401 گزارش روزانه