شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 15 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 15 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 203 میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی به بازار وارد شد،خودرو، بانک و کانه های فلزی پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر فرآورده های نفتی، صندوق های قابل معامله و چند رشته صنعتی با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 219 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 85 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد در حدود 2.8 همتی می توان اشاره کرد.


شنبه 15 مرداد 1401 گزارش روزانه