شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 11 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 11 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 208 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،صندوق های قابل معامله و کانه های فلزی پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و بانک ها با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 105 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 147 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 1.9 همتی می توان اشاره کرد.


سه شنبه 11 مرداد 1401 گزارش روزانه