شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 10 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 10 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 289 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،صندوق های قابل معامله پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و بانک ها با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 111 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 159 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 1.9 همتی می توان اشاره کرد.


دوشنبه 10 مرداد 1401 گزارش روزانه