شرکت کارگزاری ملل پویا

دولت در قیمت گذاری

دولت در قیمت گذاری

در شرایطی که بازار سهام در حالت مرداب گونه ای به سر می برد و شاهد تغییر مهمی دراین بازار نیستیم،از سمتی قیمت گذاری دستوری دولت و ازسمتی افت قیمت ها در بازار سرمایه در روزهای اخیر، کام فعالان این بازار را به شدت تلخ کرده است.

محسن کیا تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص عنوان کرد: سابقه اقتصاد در ایران نشان داده ، دخالت دولت در چند دهه اخیر بیشتر شده است. برخی مواقع این دخالت به سود اقتصاد کشور بوده اما اغلب،این دخالت ها به ضرر اقتصاد تمام شده است . اقتصاد ایران در سالهای اخیر به سمت و سویی کشانده شده که یکسری از افراد که منافعی در قبال این دخالت ها برایشان ایجاد شده،از این موضوع حمایت کرده اند و نتیجه آن چیزی است که امروز مشاهده می کنیم. به نحوی که دستورها و تصمیمات دولت بسیار بیش تر از حدی است که شاید دخالت معقول و منطقی باشد.

کیا در خصوص قیمت گذاری دولت به بورس نیوز گفت: با توجه به وضعیت خاص کشور، شاید بعضی مواقع قیمت گذاری دستوری لازم باشد،ولی در صورتی که منطبق و هم جهت با بازار باشد، نه به صورتی که تصمیم ها محکوم به شکست باشند.اگر این شرایط تعدیل شود و تصمیم گیری ها انطباق بیشتری با شرایط واقعی بازار داشته باشند، بازار سرمایه می تواند مسیر خود را طی کند.

وی ادامه داد: در نگاه بلند مدت باید به سمتی حرکت کنیم که این دخالت ها را کم تر کرده تا به موقعیتی دست پیدا کنیم که دیگر نیازی به تصمیم گیری بیرونی نباشد و شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که خود، تعیین کننده قیمت ها و شرایط باشد.

این کارشناس بازار سهام در خصوص مهمترین عامل تاثیر گذار بر بازار سهام در شرایط کنونی به بورس نیوز گفت: مهم ترین عاملی که می تواند در نگرش بازار سرمایه تاثیر گذار باشد، در وهله اول کم شدن ریسک های بازار سهام است که مهمترین آن می تواند مشخص شدن نتیجه برجام باشد، تا زمانی که فعالان بازار سهام اطلاعی از شرایط پیش روی برجام نداشته باشند ، ترس از معاملات وجود خواهد داشت و حجم معاملات پایین خواهد بود. همانطور که شاهد هستیم ، در حجم معاملات پایین این روزهای بازار سهام هم قیمت ها کاهشی هستند. تا زمانی که شرایط پیش رو شفاف تر نشود ، به نظر نمی رسد تغییر محسوسی در بازار سرمایه ایجاد شود.

دوشنبه 10 مرداد 1401 اخبار