شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 28 تیر

گزارش وضعیت بازار بورس 28 تیر

در ادامه هفته های کم فروغ و نیمه تعطیل که قرار داشتن در فصل مجامع و توقف نمادها، مزید بر علت شده، بازار سرمایه با ادامه کاهش ارزش و حجم دادوستدها به محدوده ۲ همت، علاوه بر تشدید نگرانی های فعالین این صنعت، برگشت روند منطقی را سختر و خروج نقدینگی را با شتاب بیشتری ایجاد کرده و تنها صنعت پالایشگاهی به دلیل انتشار گزارش خوب شتران و انتظار از اعلام گزارشات خوب مجدد از سایر هم گروهی ها، پرتقاضا ساخت. درانتهای دادوستدهای کم فروغ امروز، شاخص کل با افت حدود ۸۸۸ واحدی به ارتفاع ۱.۴۶۹ میلیون واحدی رسید که در این میان نمادهای کگل و فخوز بیشترین تاثیر منفی و نمادهای تاپیکو و فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا از افت بیشتر آن جلوگیری نمایند. در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها؛ ۳۰۱ میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد، بیشترین ورود نقدینگی به نمادهای وخاور، شپدیس، فزر و شسپا، توقف نمادهای پالایشگاهی، احتمال اعلام نهایی نرخ بلوک های خودرویی در هفته آینده، مجموع صفوف خرید ۷۶ میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش ۹۰ میلیارد تومانیو در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود ۲ همتی می توان اشاره کرد.

سه شنبه 28 تیر 1401 گزارش روزانه