شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 8 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 8 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 317 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،زراعت و اطلاعات و ارتباطات پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی در کنار گروه پیمانکاری قرار داشتند و در سوی دیگر صندوق های قابل معامله، بانک ها و محصولات شیمیایی با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 96 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 162 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 2.3 همتی می توان اشاره کرد.


شنبه 8 مرداد 1401 گزارش روزانه