شرکت کارگزاری ملل پویا

"امین" و سود ۵۲۷ ریالی در ازای هر سهم

"امین" و سود ۵۲۷ ریالی در ازای هر سهم

تأمین سرمایه امین در گزارش صورت مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری درآمد عملیاتی خود را ۸۱۳ میلیارد تومان شناسایی کرد، همچنین طی دوره مشابه سال گذشته مجموع درآمد‌ها از این بخش بالغ‌بر ۷۴۸ میلیارد تومان بود و اکنون افزایش ۹ درصدی را تجربه کرده است.

سود عملیاتی که "امین" طی این دوره ۹ ماهه حاصل کرد برابر با ۶۷۲ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته افزایش ۶ درصدی را به دنبال داشت.

"امین" در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری (حسابرسی نشده) میزان سود خالص خود را ۵۸۰ میلیارد تومان به ثبت رساند و همچنین در ازای هر سهم ۵۲۷ ریال سود خالص حاصل کرد.

مجموع دارایی‌های "امین" تا پایان خردادماه سال جاری به ۳ هزار ۱۰۱ میلیارد تومان رسید که افزایش ۲۳ درصدی را در مقایسه پایان سال مالی گذشته به دست آورد، بیشترین میزان دارایی مربوط به «سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت» با یک هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان بود.

سرمایه اعلام‌شده از سوی "امین" یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال مالی گذشته با رشد ۵۷ درصدی روبه‌رو بود، سود انباشته این تأمین سرمایه نیز طی این دوره ۶۶۲ میلیارد تومان به ثبت رسید.

درآمد‌های محقق‌شده تأمین سرمایه امین در آخرین فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری برابر با ۵۱ میلیارد تومان بود و طی دوره ۹ ماهه منتهی به خردادماه به درآمد تجمیعی ۵۲۷ میلیارد تومانی دست‌یافت، درآمد ماهانه‌ای که تأمین سرمایه امین از تسهیلات اعطایی کسب کرد.

بیشترین درآمدی که "امین" توانست در خردادماه به ثبت برساند مربوط به «درآمد بازار گردانی» با ۴۹ میلیارد تومان بود و طی ۹ ماه گذشته نیز ۳۴۳ میلیارد تومان برای این تأمین سرمایه آورده داشته است.

سه شنبه 4 مرداد 1401 اخبار