شرکت کارگزاری ملل پویا

افزایش بهره وری صنعت داروسازی

افزایش بهره وری صنعت داروسازی

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی از جمله در حوزه دارو توسط دولت آغاز شده و در واقع هدفمند شدن پرداخت ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی باعث شد که ۵ هزار میلیارد تومان از سودی که برای مواد اولیه دارو از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب رانت خواران برای قاچاق دارو به سایر کشور‌ها می‌رفت و باعث فساد اقتصادی در جامعه می‌شد، جلوگیری شود.

وی توضیح داد: در واقع یارانه دارو به دست مردم نمی‌رسید و باید آن‌ها با ارز آزاد دارو را تهیه می‌کردند، اما اکنون با هدفمند شدن پرداخت یارانه و اختصاص ارز ترجیحی کمک بزرگی به بیماران و دسترسی آسان به دارو‌های مورد نیازشان می‌شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در بودجه امسال تخصیص یافته که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن برای بیمه سلامت بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان نیز سهم هر بیمار برای تهیه دارو است که از طریق یارانه و بیمه‌ها به دست مردم می‌رسد.

به گفته وی، تغییر قیمت‌های دارو از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود و در واقع وقتی بیمار با نسخه به داروخانه مراجعه کند، هزینه اضافی پرداخت نمی‌کند و بیمه‌ها این میزان افزایش قیمت دارو را پوشش می‌دهند، ولی اگر فردی بدون نسخه برای تهیه دارو مراجعه کند، به قیمت آزاد باید دارو را دریافت کند.

میرتاج الدینی تصریح کرد: با پرداخت یارانه دارو و افزایش پوشش بیمه ها، بهره وری در صنایع داروسازی کشور افزایش یافته و قاچاق نیز انجام نمی‌شود و دولت رقم افزایش هزینه داروی مردم را با یارانه از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌کند.

دوشنبه 3 مرداد 1401 اخبار بررسی اجمالی